سرور « پابلیک » کانتر استرایک سورس ورژن ۳۴
پلن ۱۶ نفره
260,000ریال / ماهانه
  ترافیک - نامحدود

  ضد تبلیغ آیپی - دارد

  اکانت ادمینی - نامحدود

  آنتی چیت اختصاصی - دارد

  کامند های مدیریت - دارد

  دیتاسنتر - ایران - برج میلاد

  پلاگین های دلخواه - قابل سفارش


  - آپ تایم تضمین شده 99%

  - قابلیت افزودن مپ - دارد

  - فایروال سخت افزاری - دارد

  ** پینگ تایم عالی برای کاربران ایرانی **
پلن ۱۸ نفره
280,000ریال / ماهانه
  ترافیک - نامحدود

  ضد تبلیغ آیپی - دارد

  اکانت ادمینی - نامحدود

  آنتی چیت اختصاصی - دارد

  کامند های مدیریت - دارد

  دیتاسنتر - ایران - برج میلاد

  پلاگین های دلخواه - قابل سفارش


  - آپ تایم تضمین شده 99%

  - قابلیت افزودن مپ - دارد

  - فایروال سخت افزاری - دارد

  ** پینگ تایم عالی برای کاربران ایرانی **
پلن ۲۰ نفره
300,000ریال / ماهانه
  ترافیک - نامحدود

  ضد تبلیغ آیپی - دارد

  اکانت ادمینی - نامحدود

  آنتی چیت اختصاصی - دارد

  کامند های مدیریت - دارد

  دیتاسنتر - ایران - برج میلاد

  پلاگین های دلخواه - قابل سفارش


  - آپ تایم تضمین شده 99%

  - قابلیت افزودن مپ - دارد

  - فایروال سخت افزاری - دارد

  ** پینگ تایم عالی برای کاربران ایرانی **
پلن ۲۲ نفره
320,000ریال / ماهانه
  ترافیک - نامحدود

  ضد تبلیغ آیپی - دارد

  اکانت ادمینی - نامحدود

  آنتی چیت اختصاصی - دارد

  کامند های مدیریت - دارد

  دیتاسنتر - ایران - برج میلاد

  پلاگین های دلخواه - قابل سفارش


  - آپ تایم تضمین شده 99%

  - قابلیت افزودن مپ - دارد

  - فایروال سخت افزاری - دارد

  ** پینگ تایم عالی برای کاربران ایرانی **
پلن ۲۴ نفره
340,000ریال / ماهانه
  ترافیک - نامحدود

  ضد تبلیغ آیپی - دارد

  اکانت ادمینی - نامحدود

  آنتی چیت اختصاصی - دارد

  کامند های مدیریت - دارد

  دیتاسنتر - ایران - برج میلاد

  پلاگین های دلخواه - قابل سفارش


  - آپ تایم تضمین شده 99%

  - قابلیت افزودن مپ - دارد

  - فایروال سخت افزاری - دارد

  ** پینگ تایم عالی برای کاربران ایرانی **
پلن ۲۸ نفره
380,000ریال / ماهانه
  ترافیک - نامحدود

  ضد تبلیغ آیپی - دارد

  اکانت ادمینی - نامحدود

  آنتی چیت اختصاصی - دارد

  کامند های مدیریت - دارد

  دیتاسنتر - ایران - برج میلاد

  پلاگین های دلخواه - قابل سفارش


  - آپ تایم تضمین شده 99%

  - قابلیت افزودن مپ - دارد

  - فایروال سخت افزاری - دارد

  ** پینگ تایم عالی برای کاربران ایرانی **
پلن ۳۲ نفره
420,000ریال / ماهانه
  ترافیک - نامحدود

  ضد تبلیغ آیپی - دارد

  اکانت ادمینی - نامحدود

  آنتی چیت اختصاصی - دارد

  کامند های مدیریت - دارد

  دیتاسنتر - ایران - برج میلاد

  پلاگین های دلخواه - قابل سفارش


  - آپ تایم تضمین شده 99%

  - قابلیت افزودن مپ - دارد

  - فایروال سخت افزاری - دارد

  ** پینگ تایم عالی برای کاربران ایرانی **
پلن ۴۰ نفره
500,000ریال / ماهانه
  ترافیک - نامحدود

  ضد تبلیغ آیپی - دارد

  اکانت ادمینی - نامحدود

  آنتی چیت اختصاصی - دارد

  کامند های مدیریت - دارد

  دیتاسنتر - ایران - برج میلاد

  پلاگین های دلخواه - قابل سفارش


  - آپ تایم تضمین شده 99%

  - قابلیت افزودن مپ - دارد

  - فایروال سخت افزاری - دارد

  ** پینگ تایم عالی برای کاربران ایرانی **
پلن ۴۴ نفره
540,000ریال / ماهانه
  ترافیک - نامحدود

  ضد تبلیغ آیپی - دارد

  اکانت ادمینی - نامحدود

  آنتی چیت اختصاصی - دارد

  کامند های مدیریت - دارد

  دیتاسنتر - ایران - برج میلاد

  پلاگین های دلخواه - قابل سفارش


  - آپ تایم تضمین شده 99%

  - قابلیت افزودن مپ - دارد

  - فایروال سخت افزاری - دارد

  ** پینگ تایم عالی برای کاربران ایرانی **